مینی دوره مدیریت خانواده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مدیریت خانواده مدرس: محسن قاسمی جلسه اول ویدئو روش های مدیریتی خانواده جلسه دوم ویدئو روش های مشارکتی یا آزادمنشانه…

3
رایگان!